• Munkairányítás

  A munkairányítás (Work Force Management) célja:

  • Kontrolling szemlélet érvényesítése
  • Vagyongazdálkodás alapjainak és információinak biztosítása.

  Kontrolling szemlélet:

  A kontrolling szemlélet lényege a belső piac megteremtése. A „belső piac” ilyetén való kialakítása a hatékonyság növeléséhez vezet.
  A költségek racionalizálása (csökkentése) a vállalat alapvető érdeke. A munkafolyamatok követésével, benne a kontrolling szemlélet érvényre juttatásával lehet ezt elérni. A transzparencia/nyilvánosság és a beépített szoftverfékek ehhez a garancia.
  A kontrolling személet magával vonja az egyes feladatok számviteli besorolásának kezelését is.
  Az egyes egységek, mint költség gazdák a munkákat megrendelik. A munkák fedezete az üzleti terv megfelelő soraiban adott.
  A felosztást az alábbi táblázat szemlélteti: munka jelleg A munkafolyamatok megfelelő dokumentálása a Társaság pénzforgalmának jelentős részét teszi ki, ezért integrált kezelése megfelelő költségkimutatást eredményez és minimalizálja az adminisztrációs ráfordítást.
  A mai világban természetesen az is elvárható, hogy a felhasználó csak azokat az információkat rögzítse, melyek kézzelfoghatóak számára, a többit a rendszerek „egymás között” rendezzék.

  Vagyongazdálkodás:

  A munkafolyamatok követésénél kell az egyes eszközökkel kapcsolatos információkat gyűjteni. Az így kialakuló információ halmazok (hibakódok, és hibaokok, elvégzett üzemellenőrzések kódolt tapasztalati, elvégzett karbantartások és kódolt tapasztalatai, állapotfelmérések) alapján lehet majd a megfelelő hibajavítási (bázis alapú), karbantartási (kockázat és diagnosztika alapú) és beruházási (kockázat és biztonság alapú) terveket készíteni.
  Korábbi munkáink során több, jelenleg is működő munkairányítási rendszert vezettünk be. Szívesen segítünk Önnek új rendszer bevezetésében (koncepció alkotás, versenyeztetés, minőségbiztosítás, projektmenedzsment), a meglévő rendszerek fejlesztési lehetőségeinek feltárásában.

  Vissza