Téma Megrendelő Teljesítés éve
Váci zóna vízminőségi modellezése DMRV Zrt. 2008
Vízellátó és szennyvízelvezető rendszerek sémarajzainak elkészítése DRV Zrt. 2010
Barcs Város Vízminőség Javító program keretében Parti szűrésű vízbázis kialakítása, kistérségi rendszer tanulmányterve DRV Zrt. 2009
Nyírségvíz Zrt, energia audit Nyírségvíz Zrt. 2009
Hosszútávú fejlesztési terv (15 év) készítése DRV Zrt. 2008-2010
Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása screening tanulmány készítése Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 2009
Zalaegerszeg és térsége KA Szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása screenig tanulmány készítése Önkormányzati Társulás 2009
Az ercsi kútsor üzemeltetésének felülvizsgálata DRV Zrt. 2011
Az ercsi gh. energetikai felülvizsgálata DRV Zrt. 2011
A rákhegyi rendszer energetikai felülvizsgálata DRV Zrt. 2011
Hálózati rekonstrukció-tervezés kialakítása Fuzzy modellezéssel FV Zrt. 2011
A Dél-balatoni regionális rendszer átbocsátóképességének vizsgálata DRV Zrt. 2012
Szegvár Város ivóvízminőség javító program kiviteli tervek készítése a vízkezelő műre Szegvár 2012
Nyugat-nógrádi térség vízellátása(hidraulikai hálózatvizsgálat) DMRV Zrt. 2013
Nagymaros vízbázis vizsgálata: a vízminőség romlásának okai és a visszaállítás lehetőségei DMRV Zrt. 2013
A balatoni fővezetéki rendszer megrajzolása és hálózat hidraulikai modellezése DRV Zrt. 2013
kutak kockázatelemzése FV Zrt. 2013
Békésmegyei Ivóvízminőség javító Program - regionális ellátó hálózat vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítése Dél-Békési Vízminőség javító Társulás 2014
Fővezetéki modell DMRV Zrt. 2015
Szennyvízágazat működésfejlesztésének támogatása FV Zrt. 2015-2016
Az informatikai terület szabályozásának folyamatalapokra helyezése (folyamatábrák, folyamatleírások, illetve a komplett szabályzat összeállítása) FV Zrt. 2016
Dunakeszi zóna HCWP modellje, hidraulikai hálózatvizsgálat DMRV Zrt. 2016
A beruházási terület szabályozásának folyamatalapokra helyezése (folyamatábrák, folyamatleírások, illetve a komplett szabályzat összeállítása) FV Zrt. 2017
HR részterületek szabályozásának folyamatalapokra helyezése (folyamatábrák, folyamatleírások, illetve a komplett szabályzat összeállítása) FV Zrt. 2017
Műszaki audit ÉRV Zrt. 2017
Műszaki audit, szervezetfejlesztési javaslat, Műszaki Informatikai Koncepció TRV Zrt. 2017