• Szennyvíztisztító telepek energetikai felülvizsgálata

  Szennyvíztisztító telepek energiafelhasználása általában koncentráltan képez jelentős tételt egy víziközmű szolgáltató működésében. Átlagos viszonyokat feltételezve egy szennyvíztisztító telep fajlagos energiafelhasználása megegyezik a hozzá tartozó gyűjtő terület fajlagos energiafelhasználásával.
  Emiatt kiemelten fontos a Telepek energetikai felülvizsgálata, az optimalizálási lehetőségek feltárása. Értelmezésünkben az energetika részét képezi az iszaphasznosítási folyamat és rendszer is.
  Természetesen a szennyvíztisztító telepek optimalizációja kapcsán az energetikán kívül az alábbi szempontokról is beszélni kell:

  • vegyszer felhasználás
  • technológiai biztonság (kapacitás növelés)

  A szennyvíztelepek energetikai felülvizsgálata egy technológiai felülvizsgálattal kezdődik. Ennek során lehet a működést értékelni majd ennek tükrében az energia felhasználást.

  Megfelelő technológiai felülvizsgálathoz minőségi és mennyiségi adatokra van szükség. Ezek köre minimálisan:

  • Befolyó vízmennyiség: Q, lehetőleg napi profil
  • Befolyó koncentrációk: SS, VS, NH4-N, TN, TP, KOI, BOI, lehetőleg napi profil
  • Elfolyó koncentrációk: SS, NH4-N, TN, TP, KOI, BOI
  • Technológiától függően előülepítő utáni koncentrációk: SS, NH4-N, TN, TP, KOI, BOI
  • Iszapelvételek: Q, DS, VS
  • Biológia: iszapkoncentrációk, VS, O2 koncentráció, légmennység/fúvó üzem
  • Iszapvonal technológiától függően: Q, DS, VS, Biogáz Q, SRT, rothasztott DS, VS, Q, víztelenített iszap Q, DS, VS
  • Vegyszerfelhasználások

  A technológiai felülvizsgálat eredménye lehet:

  • Technológiai egységenkénti értékelés
  • Optimalizációs lehetőségek a várható eredmény bemutatásával
  • Fejlesztési javaslatok a várható eredmény bemutatásával  Vissza