• Műszaki audit

  A műszaki audit célja, hogy áttekintse egy víziközmű szolgáltató működését és feltárja az optimalizálási, fejlesztési lehetőségeket. A vizsgált az alaptevékenységre fókuszál, a szükséges gazdasági vonzatokkal. A vizsgálat főbb területek:

  • Szervezeti és működési szempontok
   • Szervezeti keretek;
   • Beszámolói rendszer;
   • Kontrolling szemlélet érvényesülése;
   • Felelős gazdálkodás, mint alapelv;
   • Költséghely felelősség.
   • Üzleti tervezés fontossága
  • Műszaki szempontok
   • Az ábrázolási módok kiterjesztése;
   • A hidraulikai hálózatszámítás fontossága;
   • A SCADA rendszer kiterjesztett használata;
   • Rekonstrukció tervezés, eszközgazdálkodás;
   • Technológia, mérnöki támogatás.
  Természetesen egyedi igények illetve a helyi sajátosságok alapján további területeket, szempontokat is bevonunk a vizsgálatba. Az audit végterméke egy szakértői dokumentum és egy vezetői prezentáció. A vizsgálat az alábbiak szerint zajlik:
  1. A Társaság működésének felmérése:
   • Dokumentumok és adatok bekérése
   • Interjúk előre egyeztetett időpontban előre egyeztetett munkavállalói körrel
   • Szükség esetén kérdőíves felmérés a munkavállalói vélemények megismerése végett
  2. Szakértői dokumentum elkészítése: más szolgáltatók naturáliáival történő összehasonlítás (ha lehetséges), ill. a tapasztalat és szolgáltatói ismeretek alapján a működés értékelése, a javaslatok megtétele.
  3. Szakértői dokumentum bemutatása felsővezetői prezentáció keretében.
  A műszaki auditnak alapértelmezésben nem része, hogy egyes részterületek konkrét műszaki tartalmát értékelje (pl. egy adott telep energia hatékonysága megfelelő-e). Arra szorítkozik, hogy az egyes területek megfelelő működéséhez szükséges feltételek és folyamatok meglétét, hatékonyságát megvizsgálja, fejlesztési javaslatokat tegyen. Természetesen, amennyiben megfelelő adatok rendelkezésre állnak, más közműszolgáltatói tapasztalatok alapján az adott mutatók értékelhetők.

  Vissza